Kronobergs Län (auf die Bilder klicken)

Inglinge Hög
Das Gräberfeld Inglinge Hög bei Växjö

Das Steinkistengrab Bergunda bei Växjö

Der Kårestad Runenstein bei Växjö